Vintage Boyalı, Yörük El Dokuma Kilim

Büyük Göster
Konya Kilimi - K0037858
153 cm x 301 cm
5286 TL
4658 TL
Afyon Kilimi - K0035972
230 cm x 293 cm
9328 TL
8395 TL
Konya Kilimi - K0006530
153 cm x 350 cm
6840 TL
4969 TL
Sivas Kilimi - K0027721
169 cm x 376 cm
8084 TL
6834 TL
Eskişehir Kilimi - K0012488
172 cm x 392 cm
5286 TL
2170 TL
Antalya Kilimi - K0010556
159 cm x 242 cm
8084 TL
6834 TL
Konya Kilimi - K0027357
160 cm x 272 cm
4975 TL
4347 TL
Mut Cicim Kilim - K0005215
150 cm x 212 cm
9950 TL
7456 TL
Afyon Kilimi - K0006542
165 cm x 306 cm
8706 TL
5901 TL
Fethiye Kilimi - K0010734
178 cm x 300 cm
11193 TL
9944 TL
Taşpınar Kilimi - K0010414
169 cm x 418 cm
13681 TL
11809 TL
Çal Kilimi - K0006458
150 cm x 280 cm
8706 TL
7456 TL
Vintage Anadolu 'Kıl' Kilim - K0042544
210 cm x 345 cm
5410 TL
4042 TL
Vintage Barak Türkmen Kilimi - K0025142
165 cm x 283 cm
7456 TL
6523 TL
Vintage Pötürge Yolluk - K0034098
77 cm x 387 cm
3109 TL
2481 TL
Mut Kilimi - K0010382
162 cm x 260 cm
3731 TL
3103 TL
Van Kilimi - K0043392
126 cm x 205 cm
4975 TL
3725 TL
Afyon Kilimi - K0033564
115 cm x 197 cm
4969 TL
4036 TL
Anadolu Yolluk Kilim - K0034225
82 cm x 307 cm
5286 TL
4757 TL
Balıkesir Kilimi - K0025006
161 cm x 289 cm
3725 TL
2481 TL
Vintage Sivrihisar Kilimi - K0036220
160 cm x 360 cm
7773 TL
6834 TL
Anadolu Yolluk Kilim - K0016187
150 cm x 400 cm
4353 TL
2792 TL
Balıkesir Kilimi - K0037837
166 cm x 303 cm
4975 TL
3103 TL
Eşme Kilimi - K0037862
172 cm x 277 cm
6840 TL
6156 TL
Afyon Kilimi - K0037847
172 cm x 271 cm
6840 TL
6156 TL
Eşme Kilimi - K0044520
167 cm x 266 cm
7462 TL
6523 TL
Vintage Pötürge Yolluk - K0034103
76 cm x 391 cm
3109 TL
2481 TL
Denizli Kilimi - K0042884
161 cm x 236 cm
5597 TL
4347 TL
Anadolu Yolluk Kilim - K0012464
145 cm x 453 cm
3109 TL
2481 TL
Malatya Kilimi - K0010299
100 cm x 181 cm
7462 TL
3725 TL
Anadolu Kilimi - K0027877
167 cm x 245 cm
4975 TL
4222 TL
Anadolu Kilimi - K0036412
162 cm x 295 cm
4042 TL
3103 TL
Konya Kilimi - K0020031
150 cm x 350 cm
8084 TL
6523 TL
Eskişehir Kilimi - K0027842
160 cm x 324 cm
4347 TL
2481 TL
Antalya Kilimi - K0028358
115 cm x 250 cm
4353 TL
3725 TL
Anadolu Kilimi - K0042932
234 cm x 420 cm
5597 TL
4906 TL
Anadolu Kilimi - K0034102
186 cm x 258 cm
5597 TL
4658 TL
Aydın Kilim Yolluk - K0035970
86 cm x 300 cm
4975 TL
4477 TL
Tavas Kilimi - K0036113
180 cm x 270 cm
7462 TL
6523 TL
Anadolu Yolluk Kilim - K0033756
90 cm x 373 cm
4658 TL
3725 TL
729 adetten 1 ile 40 arası gösteriliyor