Vintage Yörük El Dokuma Kilim

Büyük Göster
Afyon Yolluk Kilimi - K0010560
90 cm x 274 cm
6089 TL
5000 TL
Eşme Kilimi - K0044535
186 cm x 291 cm
8118 TL
7307 TL
Konya Kilimi - K0018835
150 cm x 370 cm
8795 TL
5405 TL
Antalya Kilimi - K0020697
162 cm x 375 cm
7442 TL
6488 TL
Anadolu Yolluk Kilim - K0016124
116 cm x 306 cm
5074 TL
3714 TL
Mut Kilimi - K0033329
107 cm x 140 cm
4059 TL
3646 TL
Eşme Kilimi - K0043402
120 cm x 159 cm
4059 TL
3376 TL
Afyon Kilimi - K0044533
210 cm x 328 cm
11501 TL
10351 TL
Eşme Kilimi - K0033088
147 cm x 180 cm
5412 TL
4391 TL
Vintage Anadolu Kilim - K0037875
150 cm x 255 cm
8118 TL
7307 TL
Manastır Kilimi - K0043625
121 cm x 182 cm
6427 TL
5405 TL
Aydın Kilimi - K0033335
172 cm x 295 cm
8118 TL
7097 TL
Sivas Kilimi - K0033089
165 cm x 325 cm
4736 TL
4052 TL
Vintage Anadolu Zili Halısı - K0036269
150 cm x 230 cm
5412 TL
4052 TL
Tavas Kilimi - K0028100
185 cm x 345 cm
9810 TL
8788 TL
Denizli Kilimi - K0044519
197 cm x 324 cm
6765 TL
5947 TL
Anadolu Kilimi - K0024911
155 cm x 342 cm
3383 TL
2023 TL
Eşme Kilimi - K0044529
157 cm x 346 cm
7442 TL
6623 TL
Konya Kilim Yolluk - K0047116
74 cm x 368 cm
4059 TL
3105 TL
Afyon Kilimi - K0016006
162 cm x 273 cm
8112 TL
6759 TL
Anadolu Yolluk Kilim - K0047067
135 cm x 286 cm
5751 TL
4594 TL
Vintage Malatya Kilimi - K0036028
100 cm x 180 cm
4397 TL
3958 TL
Antalya Kilimi - K0039960
172 cm x 250 cm
7442 TL
6420 TL
Balıkesir Kilimi - K0016267
163 cm x 250 cm
5751 TL
4729 TL
Anadolu Yolluk Kilim - K0033756
90 cm x 373 cm
5067 TL
4052 TL
Antalya Kilimi - K0044513
180 cm x 261 cm
7442 TL
6698 TL
Mut Kilim Yolluk - K0027864
88 cm x 275 cm
5412 TL
4729 TL
Milas Kilimi - K0037130
169 cm x 272 cm
5751 TL
5338 TL
Sivas Kilimi - K0036059
175 cm x 275 cm
5751 TL
5067 TL
Antalya Kilimi - K0036010
155 cm x 295 cm
6765 TL
6089 TL
Afyon Kilimi - K0037847
172 cm x 271 cm
7442 TL
6698 TL
Fethiye Kilimi - K0036060
155 cm x 240 cm
6089 TL
5480 TL
Afyon Kilimi - K0036095
170 cm x 285 cm
7442 TL
6420 TL
Anadolu Kilimi - K0015260
142 cm x 224 cm
4736 TL
2699 TL
Manastır Kilimi - K0027282
194 cm x 230 cm
6765 TL
5744 TL
Eşme Kilimi - K0027720
161 cm x 316 cm
6759 TL
5744 TL
Anadolu Yolluk Kilim - K0043656
92 cm x 391 cm
5751 TL
5067 TL
Anadolu Kilimi - K0036061
155 cm x 349 cm
4736 TL
3376 TL
Konya Kilimi - K0037120
184 cm x 250 cm
5074 TL
4120 TL
Konya Kilimi - K0028184
155 cm x 315 cm
8457 TL
7435 TL
760 adetten 121 ile 160 arası gösteriliyor