Vintage Yörük El Dokuma Kilim (Fiyat: $500 - $1000)

Büyük Göster
Konya Kilimi - K0037858
153 cm x 301 cm
5286 TL
4658 TL
Konya Kilimi - K0006530
153 cm x 350 cm
6840 TL
4969 TL
Konya Kilimi - K0027357
160 cm x 272 cm
4975 TL
4347 TL
Afyon Kilimi - K0006542
165 cm x 306 cm
8706 TL
5901 TL
Vintage Anadolu 'Kıl' Kilim - K0042544
210 cm x 345 cm
5410 TL
4042 TL
Van Kilimi - K0043392
126 cm x 205 cm
4975 TL
3725 TL
Afyon Kilimi - K0033564
115 cm x 197 cm
4969 TL
4036 TL
Anadolu Yolluk Kilim - K0034225
82 cm x 307 cm
5286 TL
4757 TL
Eşme Kilimi - K0037862
172 cm x 277 cm
6840 TL
6156 TL
Afyon Kilimi - K0037847
172 cm x 271 cm
6840 TL
6156 TL
Denizli Kilimi - K0042884
161 cm x 236 cm
5597 TL
4347 TL
Malatya Kilimi - K0010299
100 cm x 181 cm
7462 TL
3725 TL
Anadolu Kilimi - K0027877
167 cm x 245 cm
4975 TL
4222 TL
Antalya Kilimi - K0028358
115 cm x 250 cm
4353 TL
3725 TL
Anadolu Kilimi - K0042932
234 cm x 420 cm
5597 TL
4906 TL
Anadolu Kilimi - K0034102
186 cm x 258 cm
5597 TL
4658 TL
Aydın Kilim Yolluk - K0035970
86 cm x 300 cm
4975 TL
4477 TL
Anadolu Yolluk Kilim - K0033756
90 cm x 373 cm
4658 TL
3725 TL
Manastır Kilimi - K0027270
200 cm x 315 cm
5597 TL
4720 TL
Konya Kilimi - K0025130
160 cm x 319 cm
6834 TL
5777 TL
Mut Kilim Yolluk - K0027864
88 cm x 275 cm
4975 TL
4347 TL
Eşme Kilimi - K0020658
162 cm x 320 cm
7462 TL
5591 TL
Sivas Kilimi - K0036059
175 cm x 275 cm
5286 TL
4658 TL
Anadolu Yolluk Kilim - K0034219
92 cm x 284 cm
5286 TL
4757 TL
Fethiye Kilimi - K0038912
173 cm x 270 cm
6840 TL
6088 TL
Afyon Kilimi - K0016006
162 cm x 273 cm
7456 TL
6212 TL
Anadolu Yolluk Kilim - K0034212
93 cm x 306 cm
5286 TL
4347 TL
Anadolu Yolluk Kilim - K0043415
84 cm x 383 cm
5597 TL
4533 TL
Eskişehir Kilimi - K0027266
180 cm x 315 cm
8084 TL
5901 TL
Konya Kilimi - K0033914
160 cm x 337 cm
5286 TL
4347 TL
Artvin Kilimi - K0010339
154 cm x 357 cm
8084 TL
5901 TL
Anadolu Yolluk Kilim - K0034220
90 cm x 312 cm
5286 TL
4757 TL
Afyon Kilimi - K0042905
166 cm x 326 cm
6840 TL
6156 TL
Anadolu Kilimi - K0013289
185 cm x 330 cm
4664 TL
3725 TL
Mut Kilimi - K0027360
156 cm x 274 cm
6219 TL
4347 TL
Mut Kilimi - K0042889
162 cm x 268 cm
5286 TL
4347 TL
Adıyaman Şavak Kilimi - K0028364
150 cm x 180 cm
4353 TL
3911 TL
Mut Kilimi - K0025084
180 cm x 285 cm
6834 TL
5964 TL
Konya Kilimi - K0036204
155 cm x 280 cm
5597 TL
5037 TL
Anadolu Yolluk Kilim - K0033577
94 cm x 363 cm
5286 TL
4036 TL
455 adetten 1 ile 40 arası gösteriliyor